Cố đô Huế ở đâu

Cố đô Huế ở đâu? Được hình thành và phát triển như thế nào?