Danh sách các huyện của Quảng Ngãi

Danh sách các huyện của Quảng Ngãi

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Quảng Ngãi được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.

Danh sách các huyện của Quảng Ngãi

 

Quảng Ngãi có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • Quảng Ngãi có 1 thành phố thuộc tỉnh
  • Quảng Ngãi có 1 thị xã
  • Quảng Ngãi có 11 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Quảng Ngãi mời các bạn xem lại phần trên!

Gơi ý :Tổng đài taxi Bình Sơn giá rẻ

Đơn vị cấp huyện trung tâm của Quảng Ngãi là gì?

  • Trung tâm của Quảng Ngãi là Thành phố Quảng Ngãi (tỉnh lỵ).

[CPP] Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp ). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Quảng Ngãi có 13 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 1 thành phố thuộc tỉnh1 thị xã và 11 huyện.